فرم تقاضای کار و همکاری با شرکت شنتیا

لطفا تمام موارد را تکمیل نمایید

در مورد موارد غیر مرتبط با علامت * تکمیل گردد

   
نام و نام خانوادگی :
جنسیت:
نام پدر :
محل تولد :
کد ملی :
شماره شناسنامه :
تاریخ تولد :
ملیت:
دین:
مذهب:
وضعیت تاهل :
استان محل سکونت :
شهر محل سکونت :
آدرس محل سکونت:
تلفن محل سکونت :
تلفن همراه :
ایمیل :
سوابق و مدارک تحصیلی :
دوره های آموزشی :
مهارتهای بازرسی :
مهارتهای کار با کامپیوتر :
میزان آشنایی با زبانهای خارجی :
سوابق کاری :
میزان حقوق درخواستی :
نوع همکاری :
علاقه مندیها:
نام و نام خانوادگی معرف :
تلفن یا همراه معرف :
آیا در صورت نیاز امکان اضافه کاری دارید؟(چند ساعت در ماه) :
 
آیا در صورت نیاز امکان رفتن به ماموریت خارج از استان را دارید؟(چند روز در ماه) :
 
آیا در اداره کل استاندارد استان دارای روابط خویشاوندی، دوستی یا کاری می باشید؟(ذکر جزئیات و نام شخص) :
 
آیا دارای شرکت ثبت شده می باشید؟(نام، موضوع فعالیت و محل ثبت شرکت و سمت) :
 
آیا با شرکت بازرسی دیگری در حال همکاری و فعالیت می باشید؟ (نام شرکت بازرسی و جزئیات همکای) :
 
آیا دارای دفتر کار مستقل می باشید؟ (متراژ، آدرس و نوع مالکیت) :
 
استان محل کار :
شهر محل کار :
آدرس محل کار فعلی :
تلفنهای محل کار فعلی :
توضیحات:
اینجانب صحت اطلاعاات و اظهارات فوق را تایید می نمایم :
لطفا دقت فرمایید تمام موارد تکمیل و یا باعلامت * پر شده باشد